foto
back

Poskytované služby

  • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo
  • vecná a formálna kontrola predložených dokladov
  • posúdenie daňovej oprávnenosti výdavkov
  • vedenie požadovaných kníh a evidencie
  • optimalizácia daní
  • priebežné poradenstvo a konzultácie