Pôsobíme na trhu od r. 2009

Sme držiteľom certifikátov

Ako audítorská spoločnosť sme poistení voči zodpovednosti za škodu na 100 000 € tak, aby sme minimalizovali vaše riziko

Majte financie pod kontrolou

Účtovná spoločnosť vie prvá ako je na tom vaša firma z finančného hľadiska, aký mala obrat či aké bude platiť dane. Nepodceňujte výber účtovnej spoločnosti.

Aké výhody vám ponúkame?

- optimaizácia daňového zataženia
- pripomienky daňových a odvododvých termínov
- nulové náklady na účtovný softvér
- online fakturácia a archív dokumentov


Moderné účtovníctvo kdekoľvek & kedykoľvek

Naši klienti majú možnosť využívať online aplikáciu pomocou ktorej môžu vystavovať, spravovať a archivovať všetky účtovné dokumenty na jednom mieste

Od spustenia online aplikácie naši klienti
prefaktúrovali viac ako 10 000 000 eur.

Aj my pri rozhodovaní berieme referencie do úvahy

Tomáš Janíčko

ARTEXE s.r.o
tomas.janicko@artexe.sk

Vďaka Veloxu sa už viac nemusím starať o daňové termíny. Padne mi to vhod keďže dátumy mi nikdy do hlavy nešli

všetky referencie

Naša odbornosť ako záruka

Ing. Miroslav Baláž, CA

konateľ, audítor

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor účtovníctvo - audítorstvo. Od roku 2003 sa aktívne venuje vykonávaniu auditov individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok spoločností. V roku 2010 získal oprávnenie na výkon auditu a licenciu certifikovaného audítora.

Ing. Jana Balážová

konateľ

Po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor dane a daňovníctvo sa začala venovať vedeniu účtovníctva a poskytovaniu daňového poradenstva širokej škále klientov. Absolvovala stáž v USA, následne samostatne viedla niekoľko rokov komplexné účtovníctvo cca 30 spoločnostiam v SR.