Pôsobíme na trhu od r. 2009 a stále rastieme

Sme držiteľom certifikátov

Ako audítorská spoločnosť sme poistení voči zodpovednosti za škodu na 1 000 000 € tak, aby sme minimalizovali vaše riziko

Majte svoje financie pod kontrolou

Účtovná spoločnosť vie prvá ako je na tom vaša firma z finančného hľadiska, aký mala obrat či aké bude platiť dane. Nepodceňujte výber účtovnej spoločnosti.

Aké výhody vám ponúkame?

- optimalizácia daňového zaťaženia
- pripomienky daňových a odvodových termínov
- nulové náklady na účtovný softvér
- online fakturácia a archív dokumentov
- individuálne poradenstvo


Moderné účtovníctvo pre každého

Naši klienti majú možnosť využívať online aplikáciu pomocou ktorej môžu vystavovať, spravovať a archivovať všetky účtovné dokumenty na jednom mieste

Od spustenia online aplikácie naši klienti prefaktúrovali viac ako eur .

Aj my pri rozhodovaní berieme referencie do úvahy

Tomáš Janíčko

ARTEXE s.r.o
tomas.janicko@artexe.sk

Vďaka Veloxu sa už viac nemusím starať o daňové termíny. Padne mi to vhod keďže dátumy mi nikdy do hlavy nešli

všetky referencie

Naša odbornosť ako záruka

Ing. Miroslav Baláž, MBA

konateľ, certifikovaný audítor

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor účtovníctvo - audítorstvo. Od roku 2003 sa aktívne venuje vykonávaniu auditov individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok obchodných spoločností. V roku 2010 získal oprávnenie na výkon auditu a licenciu certifikovaného audítora.

Ing. Jana Balážová

konateľ

Po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor dane a daňovníctvo sa začala venovať vedeniu účtovníctva a poskytovaniu daňového poradenstva širokej škále klientov. Absolvovala stáž v USA, následne samostatne viedla niekoľko rokov komplexné účtovníctvo cca 55 spoločnostiam v SR.