Účtovná online web aplikácia
pre našich klientov

V dnešnom digitálnom svete sa snažíme poskytnúť našim klientom čo najmodernejšiu formu služieb a tak sme vytvorili našu vlastnú online webovú aplikáciu pre výtváranie a archiváciu účtovných dokumentov

VYTVÁRAJTE ONLINE

FAKTÚRY
ZÁLOHOVKY
DODACIE LISTY
PRÍJMOVÉ DOKLADY

KDEKOĽVEK & KEDYKOĽVEK

Vytvárajte a uchovávajte vaše účtovné dokumenty online

V našej web aplikácií môžete vytvárať ľubovoľné množstvo faktúr, zálohových faktúr, dodacích listov a príjmových dokladov

DEMO

Archív účtovných dokumentov kedykoľvek k dispozícii

Zdigitalizujeme, zaindexujeme a nahráme vaše účtovné dokumenty ako napr. prijaté faktúry atď. do Vášho osobného online archívu

DIGITALIZUJTE ARCHÍV

PRIJATÉ FAKTÚRY
POKLADNIČNÉ BLOKY
VYSTAVENÉ DOKUMENTY
PRIJMOVÉ DOKLADY

KDEKOĽVEK & KEDYKOĽVEK