ZARIADIME VŠETKO ZA VÁS

MAJTE SVOJE FINANCIE POD KONTROLOU

Na trhu pôsobíme viac ako 10 rokov

V našom tíme máme spoľahlivých certifikovaných účtovníkov a audítorov.VELOX audit
Sme držiteľmi audítorskej licencie od roku 2015

Ing. Miroslav Baláž, MBA je držiteľom licencie Certifikovaný audítor od roku 2010.

audity podľa IFRS a GAAP

audity podľa SK legislatívy

previerky účtovníctva, postupov a výkazov, previerky vnútorných kontrolných procesov.

Ako auditorská spoločnosť sme poistení voči zodpovednosti za škodu na 1 000 000 €, aby sme tak minimalizovali vaše riziko.

 

Komplexná starostlivosť

jeden partner

 

štatutárny audit účtovných závierok podľa SK legislatívy

V tejto sfére sme pripravení poskytnúť Vám komplexné služby v oblasti auditu a iných uisťovacích služieb. Audity vykonávame podľa medzinárodných audítorských štandardov (ISA)

V rámci štatutárnych auditov naši klienti využívajú najmä: Overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a Overovanie individuálnej alebo konsolidovanej výročnej správy Uisťovacie a súvisiace audítorské služby podľa medzinárodných usmernení Priebežný audit počas účtovného obdobia Poradenstvo pri výkone auditov


Vedieť viac

štatutárny audit účtovných závierok podľa IFRS a GAAP

(International Financial Reporting Standards)
(Generally Accepted Accounting Principles)

Znamená to, že aj napriek odlišnej legislatíve uplatňovanej v rôznych krajinách sveta pretransformujeme svoje účtovné závierky podľa jednotných a najmä rovnakých pravidiel. Na tento účel slúžia Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie IFRS. Účtovnú závierku, či už individuálnu alebo konsolidovanú zostavenú podľa IFRS tak vieme overiť, a vyjadriť k nej nezávislý názor certifikovaného audítora.


Vedieť viac
 

Previerka účtovníctva

Ak ako klient nespĺňate podmienky auditu, alebo resp. nechcete štandardnú audítorskú správu, VELOX Vám vykoná previerku účtovníctva, pri ktorej sa zameriame na konkrétnu oblasť hĺbkovo. Klienti v tomto prípade najčastejšie využívajú:

- previerku účtovníctva z dôvodu potenciálnej investície do spoločnosti

- preverenie hospodárenia spoločnosti alebo jej časti

Vzhľadom na skúsenosti, ktoré Velox ako spoločnosť získala dlhoročnou praxou, sme schopní poskytnúť Vám nezávislý pohľad na obeh dokladov, nastavenia optimálneho spracovávania dokladov a pod.

Previerka vnútorných kontrolných procesov

naši klienti majú možnosť využívať online aplikáciu pomocou ktorej môžu vystavovať, spravovať a archivovať všetky účtovné dokumenty na jednom mieste

- rôzne návrhy na zlepšenia a optimalizáciu procesov

- nastavenie vnútorného kontrolného systému

 

Vyplňte jednododuchý formulár pre nezáväznú ponuku

Ak budete našim novým klientom, alebo k nám prejdete od inej účtovníckej spoločnosti, garantujeme vám čo najrýchlejšiu a najplynulejšiu spoluprácu s našim účtovníkom.