PRVÁ POMOC PLUS A PANDEMICKÁ PN – NÁVOD AKO NA TO

System - 30. 10. 2020

Informácie v tomto článku sú aktuálne k dátumu jeho zverejnenia

Základné informácie o pandemickej PN a postupe na jej uplatnenie pre Vašich zamestnancov nájdete na aj na stránke Sociálnej poisťovne. Základný rozdiel oproti bežnej PN je, že táto dávka nemocenského poistenia je od prvého dňa vyplácaná Sociálnou poisťovňou...

Základné informácie o pandemickej PN a postupe na jej uplatnenie pre Vašich zamestnancov nájdete na linku Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicku-pn-po-1-septembri-2020/68337s#2

Základný rozdiel oproti bežnej PN je, že táto dávka nemocenského poistenia je od prvého dňa vyplácaná Sociálnou poisťovňou.

 

V ďalšom texte sa budeme venovať príspevkom na podporu zamestnanosti, keďže toto je momentálne pre mnoho zamestnávateľov skutočne dôležité. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa vláda rozhodla predĺžiť a rozšíriť svoju pomoc zamestnávateľom a SZČO cez projekt "Prvá pomoc plus". Opatrenie bude upravené dodatkom k už existujúcim dohodám, resp. novými zmluvami, pokiaľ ste doteraz o príspevok nežiadali. Príspevky sa budú dať uplatniť už za mzdy, ktoré sa budú počítať za október 2020, a žiadať o ne bude možné od novembra 2020. 

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na tejto stránke:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-prvej-pomoci-rezort-vyplati-viac-penazi-vacsiemu-poctu-ziadatelov.html

Na vyššie uvedenej webstránke nájdete aj odkaz na mimoriadnu podporu pre reštaurácie, cestovný ruch a pod.

Aktualizáciu podpory zamestnávateľom ale zhrnieme v niekoľkých bodoch, ktoré by Vám mohli byť užitočné. Zameriame sa na opatrenie 3A a 3B, keďže výška príspevku z opatrenia 1 (povinne zatvorené prevádzky) sa rovná príspevku 3A (t.j. zamestnanci sú na prekážkach v práci pre mimoriadnu situáciu).

Podstatná zmena nastáva vo výpočte príspevkov. Doteraz sa počítali z hrubej mzdy, no od novembra 2020 sa budú počítať z celkovej ceny práce.

Príspevky môžu čerpať zamestnávatelia, ktorí začali svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020 (doteraz bola platná hranica 01.02.2020) a taktiež sa príspevky budú týkať zamestnancov, ktorí boli zamestnaní najneskôr k 02.09.2020 (doteraz bolo tiež k 01.02.2020, no stále sa opatrenia týkajú iba zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer, t.j. nie dohodárov, príp. konateľov, ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce).

Zamestnávatelia nesmú prepustiť zamestnanca, na ktorého dostali príspevok, a to minimálne 1 mesiac po získaní tohto príspevku, ak nechcú príspevok vrátiť (doteraz bola doba udržania zamestnanca 2 mesiace). Pracovný pomer je možné ukončiť dohodou alebo zo strany zamestnanca a príspevok vracať v takom prípade nemusíte.

Príspevok z opatrenia 3A na zamestnanca bude vo výške 80 % z ceny práce za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v mimoriadnej situácii, najviac však 1100 EUR (doteraz mal príspevok nižšie maximum). K uvedenému dodávame, že zamestnávateľ musí uhradiť zamestnancovi minimálne 80 % náhradu mzdy za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v mimoriadnej situácii, pokiaľ pre zamestnanca nemá prácu z dôvodu pandémie (môže aj 100 %, ale príspevok aj v takom prípade bude len 80 % z 80 % priemernej mzdy).

V princípe je výhodnejšie zamestnanca nechať na prekážkach v práci, pokiaľ preňho prácu nemáte, resp. si nemá z čoho čerpať dovolenku, alebo nemôže robiť z domu, a požiadať si o príspevok z opatrenia 3A (najmä pokiaľ si neviete uplatniť príspevok z opatrenia 3B, ktorý je relevantný, pokiaľ Vám tržby klesli o 20 % a viac v porovnaní s priemerom roka 2019, resp. v porovnaní s rovnakým mesiacom 2019/2020, resp. pre spoločnosti, ktoré vznikli v priebehu roka 2019, porovnanie február 2020 s mesiacom, za ktorý sa príspevok žiada).